For Utsatte og Pårørende

Tilbudene ved SMISO Oslo er åpent for personer utsatt for incest eller seksuelle overgrep av en tillitsperson i barndommen, og deres pårørende.

Åpent hus og Innomstikk

Senteret er åpent alle hverdager, med unntak av onsdag.

Åpningstider i sommer: mandager kl. 12.00-20.30, og tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-15.30.

MERK: Vi holder også åpent på onsdager gjennom sommeren.

I senterets åpningstid er det mulig å komme, uten avtale, for å møte andre eller benytte seg av senterets tilbud som for eksempel stuen og kjøkken, eller vårt musikkrom. Vi kaller dette dagtilbudet «Innomstikk».

Selvhjelpsgrupper

SMISO Oslo har en rekke gruppetilbud utsatte og pårørende kan benytte seg av. Se full liste under. Våre grupper er åpne for alle brukere av senteret og de varierer i størrelse og omfang. Felles har de at man kan møte og snakke med mennesker i lignende situasjon som en selv.

Vi har egne gruppetilbud til menn, ungdom, unge voksne og pårørende. Ved behov kan vi også tilby grupper til andre innenfor senterets målgruppe.

Har du spørsmål om gruppetilbudet eller ønsker du å melde deg på? Ta kontakt med oss på post@smioslo.no, eller snakk med en ansatt på senteret.

Lederstyrte selvhjelpsgrupper

Vi tilbyr selvhjelpsgrupper ledet av en ansatt som møtes ukentlig på senteret i en periode på tre måneder. En ansatt er med i oppstarten og på siste møte. Gruppen krever påmelding og man er ved påmelding forpliktet til å møte på alle gruppene, gitt man ikke har gyldig fraværsgrunn. Gruppen består av 4-6 deltakere, hvor alle jobber med sin individuelle målsetting og får oppfølging av ansatte som følger gruppen.

Åpne selvhjelpsgrupper

Vi har også åpne selvhjelpsgrupper med ansatt tilstede. Her er det ingen påmelding og du kan komme til de gruppene du selv ønsker uten forplikte deg til å møte i en periode. Tidspunkt for disse gruppene annonseres på hjemmeside, i nyhetsbrev og sosiale media.

Ungdomsgrupper (15-18 år)

Gruppetilbud til incestutsatte ungdom i alderen 15-18 år. Gruppen møtes regelmessig over tid og det alltid en ansatt tilstede.

Unge voksne (18-24 år)

Gruppetilbud til incestutsatte personer i alderen 18-24 år. Gruppen møtes åtte til ti ganger og det jobbes med konkrete forhåndsbestemte temaer. Det er seks til åtte deltakere i gruppen, inkludert en eller to ansatte som styrer gruppen.

Menn

Dette er en åpen selvhjelpsgruppe for incestutsatte menn hvor du deltar når du kan, uten å forplikte deg til å møte i en periode. Gruppen møtes annenhver uke og ledes av en ansatt.

Pårørende

Vi har egne grupper for pårørende til incestutsatte. Dette er åpne treff hvor det er mulig å treffe andre pårørende, ofte med fokus på et bestemt tema og alltid ansatt tilstede. SMISO Oslo holder også temakvelder for pårørende med jevne mellomrom. Se vår kalender eller abonner på nyhetsbrevet for videre informasjon om temakvelder og andre tilbud til pårørende.

Samtaler

Når du kontakter SMISO Oslo for første gang får du tilbud om en enesamtale med en av våre ansatte. Samtalene brukes til å klargjøre situasjonen din og hva du kan trenge. I samtalen sier du bare det du selv ønsker å fortelle, og potensielt snakker med oss om hva du ønsker og hvilke forventninger du har.

Både utsatte og pårørende får tilbud om enesamtale. Samtalene kan være på telefon eller på senteret, og de kan være alene eller sammen med andre i familien og nettverket rundt deg/dere.

Ønsker du enesamtale med en av våre ansatte eller har du videre spørsmål? Ta kontakt med oss på post@smioslo.no eller snakk med en ansatt på senteret.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart