For Fagpersoner og andre

SMISO Oslo jobber aktivt med kunnskapsformidling om incest og seksuelle overgrep til fagpersoner og studenter, samt elever og lærere i skoleverket.

Undervisning og informasjonsarbeid

En av senterets viktigste oppgaver er kunnskapsformidling om incest og seksuelle overgrep til samfunnet. Vi gjennomfører derfor regelmessig undervisning av elever og studenter ved skoler og høyskoler, samt veiledning av ansatte og lærere ved skoler, høyskoler, organisasjoner og andre bedrifter i Oslo og Akershus.

Vi tilpasser undervisningen ut fra deres tid og behov. Undervisningen varierer fra en time til en hel arbeidsdag. Vi underviser på skoler og høyskoler, arbeidsplasser og på konferanser og lignende samlinger.

Vår undervisningsgruppe består av en tverrfaglig ansattgruppe med stor kompetanse på incest, seksuelle overgrep og senvirkningene etter dette.

De ansatte består av personer med høyskoleutdanning innen pedagogikk, helse- og sosialfag, hvor flere har ulike videreutdanninger og lang erfaring innen emnet.

Temaer vi underviser i inkluderer: tegn og symptomer barn og ungdom kan vise på seksuelle overgrep, hvordan snakke med barn og ungdom om seksuelle overgrep, overlevelsesstrategier og senskader hos den utsatte, Omfang, Hva gjør du ved mistanke for incest eller overgrep? Taushetsplikt og avvergeplikt, hva sier loven? Hva gjør denne tematikken med deg som fagperson og menneske?

All vår undervisning og veiledning er gratis. Ønsker du eller din organisasjon veiledning eller undervisning? Ta kontakt med vår undervisningskoordinator på trude@smioslo.no.

Dette sier ungdommen

”Dette var kjempebra og lærerikt.”
Jente 14 år
”Det er så bra at dere kommer hit og snakker med oss, istedenfor at læreren hadde undervist om dette.”
Jente 14 år
”Dette var kjempevanskelig å høre om, men veldig bra at dere kom!"
Gutt 15 år
”Dere er så modige som snakker om dette.”
Jente 15 år

Barneskole og ungdomsskole

For at barn og unge skal forstå hva de utsettes for og ha mulighet til å si fra, trenger de kunnskap og ord. Det samme trenger også klassekamerater, slik at de vet hva de skal gjøre om en venn forteller om seksuelle overgrep.

Vi underviser regelmessig ved barne- og ungdomsskoler i Osloområdet. Her besøker vi både klasser hvor vi snakker med elevene, og ved noen tilfeller underviser lærere alene, slik at disse får riktig kunnskap i møte med sine egne elever. Vi underviser barn på 4. – 6. trinn og ungdom i 8. klasse.

Stikkord for undervisningen til ungdom:

Hva er normal seksualitet? Hva er seksuelle overgrep/nettovergrep? Hvor mange utsettes for seksuelle overgrep? Hvordan kan vi snakke om seksuelle overgrep? Hva er juridisk ulovlig? Hvor kan man henvende seg? Hvordan kan du være en god venn for den utsatte?

Stikkord for undervisningen til barn:

Hva er normal seksualitet? Hva er seksuelle overgrep/nettovergrep? Hva er en god/vond hemmelighet? Kan man se på noen at de har en vond hemmelighet? Hvilke hemmeligheter bør deles og hvem kan du dele de med? Hvordan være en god venn for den utsatte?

Ønsker du kontakt eller mer informasjon om undervisning ved barne- eller ungdomsskoler? Ta gjerne kontakt med oss på trude@smioslo.no.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart