Delta i spørreundersøkelse om hverdagsstress

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet “Hverdagsstress og mestring etter seksuelle overgrep”.

Bakgrunn og hensikt
Dette er en forespørsel til deg om å delta i en spørreundersøkelse. Vi ønsker å undersøke om tidligere overgrepserfaringer, kan ha betydning for håndtering av stress i hverdagen og hvilke sammenhenger det er mellom hverdagsproblemer, hverdagsgleder, mestring og stressrelaterte reaksjoner. Studien inngår i forskningsprosjektet “Seksuelle overgrep og mestring av hverdagsstress” som gjennomføres av sykepleier og doktorgradskandidat Marianne Torp Stensvehagen ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Hva innebærer studien?
Deltakelse i studien innebærer å svare på et elektronisk spørreskjema/eller så er det mulig å besvare undersøkelsen på papir. De som rekrutteres til denne studien er kvinnelige brukere ved Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO, SMI, DIXI).

I spørreundersøkelsen spør vi deg om: bakgrunnsinformasjon, spørsmål relatert til det du har opplevd knyttet til seksuelle overgrep, hverdagsstress, hverdagsgleder, mestring og stressreaksjoner.

Mulige fordeler og ulemper
De som deltar bidrar til ny kunnskap om det å ha opplevd overgrep. Du er med i forskning som kan hjelpe andre som har opplevd seksuelle overgrep.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Det er kun daglig leder ved det enkelte senter som vet hvem som deltar i studien. I presentasjon av studien vil alle personidentifiserbare opplysninger være fjernet. Det vil ikke være mulig å føre noe tilbake til den enkelte deltager, siden resultatene er anonymisert og vil bli presentert på gruppenivå.

Datafiler blir sikkert lagret. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli presentert i internasjonale tidsskrift, på fagkonferanser og i undervisning.

Datamaterialet vil bli anonymisert og prosjektet forventes avsluttet innen 31.12.2020.

Studien er godkjent for gjennomføring av Personvernombudet for forskning, 02.01.2018.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien. Du samtykker til deltagelse ved å svare på spørreundersøkelsen via en nettlenke som du mottar fra daglig leder ved ditt senter.

Dersom du har spørsmål til studien, kan du kontakte:

Doktorgradsstipendiat/sykepleier Marianne T. Stensvehagen
tlf. 454 57 402
marianne.stensvehagen@hihm.no

Professor/psykolog Gerry Larsson
gerry.larsson@fhs.se

Professor/psykiater Lars Lien
lars.lien@medisin.uio.no

1.amanuensis/sykepleier Berit Arnesveen Bronken
Tlf. 62 53 00 69
berit.bronken@hihm.no

Ønsker du å delta?

Ta først kontakt med Anine Aamaas som er kontaktperson for denne studien på SMI Oslo på: anine@smioslo.no

Undersøkelsen finner du HER.

Det er nå også mulig å besvare undersøkelsen på papir! Ta kontakt med Anine Aamaas på SMI Oslo.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart