Andre tilbud

Temakvelder

På SMISO Oslo arrangerer vi jevnlig temakvelder med ulike temaer.

Noen temakvelder er åpne for alle brukere over 18 år, andre er kun åpne for en bestemt målgruppe.

Det kan variere hvordan vi organiserer temakveldene våre. Vi har både interne temakvelder, holdt av våre ansatte, og eksterne temakvelder som gjerne gjennomføres i samarbeid med andre aktører. På enkelte temakvelder er deltakernes erfaringer og kunnskap en viktig del av opplegget. Ved å gjøre dette inspirerer vi hverandre til videre vekst og innsikt i egen livssituasjon. På andre temakvelder har vi eksterne foredragsholdere til å belyse bestemte temaer.  Se kalender for oversikt over når det arrangeres temakvelder.

Har du spørsmål vedrørende temakvelder eller forslag til tema, ta kontakt på post@smioslo.no.

Fysisk Aktivitet

På SMISO Oslo tror vi fysisk aktivitet er positivt for vår fysiske og psykiske helse. Vi har et ønske om å gjøre ulike former for fysisk aktivitet tilgjengelig, inspirerende og utfordrende på en trygg måte – uavhengig av erfaring. Det er fokus på mestring og bevissthet rundt egen kropp og bevegelse.

Tilbudet består av et par faste aktiviteter i tillegg til enkeltstående tilbud innimellom. Se kalender for oversikt over tilbudene som er for gjeldende måned.

For mer informasjon vedrørende dette tilbudet, ta kontakt på post@smioslo.no, eller følg med i kalenderen.

Gratis Advokathjelp

Vi får midler fra Justisdepartementet og har derfor dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret 2-4 ganger i måneden. De kan besvare spørsmål du har vedrørende for eksempel en anmeldelse eller voldsoffererstatning. Samtalene er gratis for våre målgrupper og helt uforpliktende.

Advokatvakttilbudet gjelder torsdager fra kl. 12-14. Se kalender for hvilke datoer for gjeldende måned.

Vi anbefaler å booke tid ved å kontakte oss på telefon eller mail. Det er også mulighet for drop-in ved ledig kapasitet.

For mer informasjon vedrørende tilbudet, ta kontakt med oss på post@smioslo.no.

Sommerleir

Vi har nesten uten unntak arrangert sommerleir siden senterstart i 1986. Sommerleir har blitt arrangert på ulike steder i Norge. Brukere og ansatte reiser bort i 1 uke i forbindelse med sommeren. Alle leirene har et tema som det er et overordnet fokus på, og som legger føringer for innholdet i uka. Temaet endres fra år til år.

Sommerleir er et tilbud for kvinner og menn som er utsatt for seksuelle overgrep av en tillitsperson i barndommen eller er foresatte til utsatte barn – og som har en tilhørighet til et av landets støttesentre/SMISO’er.

For mer informasjon om vår sommerleir, ta kontakt på post@smioslo.no, eller følg med i nyhetsbrev.

Musikkgrupper og Kor

«Syng med den stemmen du har!»

Koret er et fast tilbud til alle som ønsker å synge og som er brukere av senteret. Det ledes av en fast dirigent med musikkbakgrunn. Koret har sunget på flere av SMISO Oslos arrangementer.

Musikkgruppe: Musikkgruppen er et fast tilbud til alle brukere av senteret. Den ledes av en musikkterapeut.

Gruppen er åpen for alle nye og tidligere deltakere, og formes utfra hvem som er tilstede. Dette er et uforpliktende tilbud som ikke krever påmelding.

Dette er et uforpliktende tilbud som ikke krever påmelding. For mer informasjon vedrørende tilbudet, ta kontakt på post@smioslo.no eller se nyhetsbrev/kalender.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart