Allmøte referat fra 07. mai 2018

Tilstede: Marianne (leder), Tina og Henrik (referent), 6 brukere.

 

  1. Hvordan å ta imot nye brukere på en god måte

Det kan for mange være skummelt å komme til støttesenteret for første gang, og det er viktig at vi gjør det vi kan for at nye brukere skal føle seg velkommen. Alle oppfordres til å tenke over hvordan best å inkludere nye brukere. Forslag fra allmøtet til hva vi kan gjøre er å:

  • Presentere oss
  • Gi et smil til den nye brukeren
  • Involvere den nye brukeren i samtale.

 

  1. Mobilbruk i fellesskapet

Enkelte brukere har i forkant av allmøtet spilt inn at de opplever andres mobilbruk som en avvisning. På møtet ble mobilbruk av flere begrunnet som nødvendig og viktig for å klare å regulere/samle seg hvis det var vanskelig å være i kontakt med andre. Med unntak av at det var et ønske om at lyden på mobiltelefonene skal være avslått ble det ikke foreslått noen regler for mobilbruk. Vi oppfordrer imidlertid alle til å være bevisst egen bruk av mobiltelefon, og ha i bakhodet at enkelte kan oppleve mobilbruk som en avvisning. Vi vil få opp skilt i fellesområdet der det minnes om å skru av lyden på mobiltelefonen.

 

  1. Liste over Anbefalinger av fagfolk.

Vi har hatt dette temaet oppe på allmøte tidligere i år, men ikke fått noen anbefalinger. Vi trenger en oppdatering av listen for å lage en komplett perm. Har du som bruker noen du kan anbefale? En lege, tannlege, terapeut m.m. Gi gjerne beskjed til en ansatt hvis du har noen forslag.

 

  1. Padlegruppe

Vi har, i år som i fjor, fått tilbud om å ha en padlegruppe på Nøklevann i Oslo. Vi trenger minst seks deltakere, og pr. nå er det fire påmeldte. Gruppen starter opp i juni, har et opphold i juli og fortsetter i august og september. Hvor mange ganger det er snakk om og hvor lenge det skal vare hver gang er ikke helt avklart. Det kreves ingen forkunnskaper. Meld deg på!!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart